top of page

Selkokulttuuri käyttää selkokieltä taiteessa ja kulttuurissa monin eri tavoin ja edistää selkokielen käyttöä kulttuurialalla.

bottom of page