Mitä teemme

Selkokulttuuri käyttää selkokieltä taiteessa ja kulttuurissa monin eri tavoin ja edistää selkokielen käyttöä kulttuurialalla.